Bitcoin naar de Maan, langdurige armoede neemt toe

Bitcoin naar de Maan

Langdurige armoede neemt toe
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/17/langdurige-armoede-neemt-toe-a1588651

5078545512_8d7749c3ed_z
‘Clochards’ Place Carnot Lyon. Auteur: FaceMePls Licentie: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Een op de twaalf huishoudens in Nederland heeft een laag inkomen en steeds meer huishoudens hebben dat al vier jaar of langer. Van alle Nederlandse huishoudens geldt 3,3 procent als langdurig ‘arm’, oftewel: het huishouden is ten minste vier jaar langer ontvanger van een laag inkomen. Een jaar eerder was dat 3,1 procent, in 2014 2,7 procent. Belangrijkste verklaring, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen, is dat steeds meer mensen langdurig in de bijstand zitten. Door de economische crisis zijn ze onder de streep terechtgekomen, en eenmaal een jaar in de bijstand is de kans dat ze eruit raken steeds kleiner.

Groeten uit Eerbeek

14547897660_1d44bb99bd_z

    IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid! Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan. De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug. Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer.