De conducteur.

Het straatje van Zilvertje.

cs

Rampentrein met aan boord

Een 90 kilo ongehoord

Een mud vunzigheid

En de bijna blote billen

Van een te kort gerokte meid.

De jongen met pokdalige huid

En vlasnor krijgt een prent

De conducteur bromt ongeduldig

Had je, je studentenpas

Maar mee moeten nemen

Hij gluurt ondertussen

Naar sexy meters  lange benen

Ze zit een coupé verder

Met haar stelten te wijd.

Ze heeft geen kaartje

De conducteur neemt de tijd……….

“Ohhhhhhhhhh, je was te laat wakker geworden

En vergat je tasje?”

Ze kwam  onder de prent uit

Door het tonen van haar legitimatiepasje

Hij snuift behendig haar slipjesgeur

Verdwijnt met een groet

En een beter humeur

Zilvertje. ( zo oneerlijk )

Δεῖτε τὸ πρωτότυπο

Διαφημίσεις

Armoede; Licht tussen vraag en aanbod?

Roels levenslied

Armoede is actueel. Enerzijds omdat het aantal mensen in armoede, mede dankzij de crisis, de afgelopen jaren is toegenomen, maar anderzijds ook omdat gemeenten daar oog voor hebben en in veel gevallen intensief inzetten op armoedebestrijding. Dat doet men door de inzet van zogenaamde formulierenbrigades en/of hulp bij budgetbeheer, subsidiëring van voedselbanken en verruiming van de doelgroep voor o.a. de bijzondere bijstand en specifieke kindregelingen. Gemeenten in heel Nederland zijn daarnaast bezig met het tegengaan van de stapelingseffecten: zogenaamde cumulatie van effecten van de bezuinigingen en stelselherzieningen in het sociale domein voor specifieke bevolkingsgroepen op huishoudniveau. In verschillende gemeenten zijn er pasjessystemen die mensen recht geven op kortingen op bepaalde voorzieningen of tegemoetkomingen in contributies voor sport- en/of culturele activiteiten. Veel gemeentes hebben (extra) budget vrij gemaakt voor voorzieningen die armoede tegen moeten gaan. Het grootste probleem? Er maken te weinig mensen gebruik van de bestaande voorzieningen. Ter illustratie: in…

Δεῖτε τὸ πρωτότυπο 942 ἀκόμα λέξεις

VARA Coryfeeën&Zakkenvullers Joosten en ‘#metoo Van Nieuwkerk& Van Jole’ wekken Walging en Verontwaardiging op.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

(van onze niet gesubsidieerde Zombie TV(Video) Kijkers redactie)

AMSTERDAM-NOIR- #me-not Weinstein’ slaat na maanden stilte terug.VARA-#metoo-Coryfeeën Franciscus van Jole en Mathijs van Nieuwkerk muisstil(Video).
Hevige verontwaardiging en walging om ‘Mega-salaris uitkering’ van VARA Linkse Linke Astrid Joosten en de VARA ‘Subsidie-Miljonair’ en ‘#metoo Pedo-Matthijs van Nieuwkerk en de ‘aanrander Franciscus van Jole’. Al weken hing het in de lucht: wat zou Astrid Joosten, VARA-presentator van het  bejaarden tv-programma Wat verdien je? zelf eigenlijk verdienen. Met toestemming van de corrupte ‘Graai en Naai-directie’ onthulde ze dat gisteravond in het programma. Haar antwoord riep onder kijkers een storm van verontwaardigde reacties op. De VARA en Joop.nl houden angstvallig geheim hoeveel de ‘#metoo- aanrander Franciscus van Jole'(Video) vangt maar dat schijnt ook ver boven de balkenendenorm te zijn.

 #Metoo-Pedo-Alert Soerin Narian’ vandaag van kracht(Video) in de omgeving van De Balie te Amsterdam!!!
Op sociale media uiten…

Δεῖτε τὸ πρωτότυπο 732 ἀκόμα λέξεις

Opgelet! Aldi hoeren slaan toe.

Geweldig!

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

Binnen gekomen van één van onze crimereporters uit de witte provincie.

Ik wil iedereen die boodschappen bij de Aldi doet, waarschuwen voor misleidende praktijken die mij, en naar ik heb gehoord ook een aantal anderen, onlangs zijn overkomen.

Mij overkwam het op de parkeerplaats bij de Aldi in Veghel maar let op: het schijnt her en der in het land te gebeuren.

Het werkt als volgt: twee meiden van begin twintig (vermoedelijk uit Oost-Europa) spreken je hulpeloos kijkend aan op het moment dat je de boodschappen aan het inladen bent.

Ze hebben hele strakke T-shirts aan waar hun borsten bijna uitvallen. Je moet een flinke vent zijn om niet te kijken. Met een erg zielig, maar toch wel geloofwaardig verhaal, bedelen ze om een lift naar een plaats in de buurt. In mijn geval moesten ze naar Schijndel. Ik moet toch naar `s-Hertogenbosch dus stap maar in.

Eenmaal achterin…

Δεῖτε τὸ πρωτότυπο 66 ἀκόμα λέξεις

RECHT IS RECHT

Gedupeerden blijven doorvechten. Naar mijn gevoel en dit vanaf het begin van deze tragedie, lijkt mij dat er geen rechtlijnige wet of recht tegen dit soort van gemanipuleerd onrecht opgewassen is, zoals Zalm en Duisenberg het vastgelegd hadden in het draaiboek. Ongrijpbaar zoals water, bestendigd als een fort en toch om niet eeuwig overeind te blijven staan!

zalmlachen

Het geld is weg en alle wegen die rechtmatig er naar toe leiden om het terug te krijgen, zullen vanzelf zich afsluiten of wordt bemoeilijkt door duizend en één omleidingen.

Hier eindigt moraal, zeden en moraliteit, goed bestuurlijk fatsoen en cultuur om dan de poorten wagenwijd te gooien voor het Machiavellisme; en omdat het hier om geld gaat, zal iedereen, zonder uitzondering, overgevoelig voor zijn.

Primair gaat het om de macht, welvaart van land en volk is secundair. Niet de regels van moraal en goed fatsoen hoeven toegepast te worden, maar die regels, waarbij alle middelen geoorloofd zijn om een bepaald doel te bereiken; in dit geval politiek behoud, vergroting van macht en daarbij een garandeerde riante na-carrière positie.

Iedere regeling, iedere wet, zal moeten buigen voor dit politieke doel, dat op het eerste gezicht onschuldig lijkt te zijn en daarom aanvaardbaar. Stel nu, zomaar als vergelijking, de situatie van de vrouw in de uitzending, die 12 kilo verloor als gevolg van de ellende van de aandelenlease tegenover zulke macht. Geen wonder dat zij zich tevreden had moeten stellen met de belofte van een visite naamkaartje na de uitzending!

Geheel de constructie en wel besproken draaiboek van deze tragedie berust op een politieke manipulatie: een onopvallende truc om in te leveren. Doet er niet toe door wie als er maar massaal ingeleverd zal worden. En wat ingeleverd wordt, zal niet meer terug gegeven worden, wat de wet of regels ook mogen zijn, immers voor het doel is alles geoorloofd. Men kan hierbij alle mogelijke legale en relevante wetten en regels en rechtsconstructies bedenken of het zal te pletter lopen op de onwil van de niet zichtbare tegenmacht.

Hoop van de mens overleeft onder alle omstandigheden, ook in die omstandigheden waarvan men denkt, dat het ijdel en vruchteloos is.

De gedupeerden leven sinds jaren van de ene hoop naar de andere. Velen zijn zich niet eens van bewust wat zij overkomen in een staat, waarvan zij niet beter weten, dat het een rechtsstaat is, maar nu zelf de eer mogen hebben om te kunnen ervaren en persoonlijk getuigen kunnen zijn van wat een rechtsstaat inhoudt en hoe het in werkelijkheid functioneert.

Radeloosheid slaat telkens toe, wanneer op grond van een of andere regel de kansen om hun geld terug te zien toenemen, om dan weer te verzwakken als gevolg van een passende tegenmaatregel. Immers van de andere kant is men reeds lang creatief mee bezig wat er gedaan zal moeten worden, om de oplichting onopvallend te kunnen handhaven en de druk te verhogen!

Het moet overduidelijk zijn, betalingen worden niet gepleegd op grond van “schuld”, maar op grond van langdurige aan de lijn te houden, ontmoediging en voortdurende verslagenheid, kort om het beu zijn om dan door uitputting en frustraties bereid zijn onverschuldigd te betalen om bevrijd te worden. Zij kopen zich vrij van tirannie om van onder het juk en druk van Dexia te kunnen ontsnappen en niet omdat zij maar één cent aan Dexia verschuldigd zijn! En wat doet de Staat? Vraag het maar zelf aan de Staat in de hoop dat zij niet in de netelige positie verkeren van betrokkenheid!!

Het systeem Machiavelli is ronduit indrukwekkend, maar tevens ook het meest omstreden. De rat achtige hiervan is niet, de gewetenloze machtsuitoefening, maar de weigering van de legitimatie van moraal, goed bestuursfatsoen en de wil om een sociaal voelend gemeenschap. Hiervoor prevaleert men eerder de tirannie, onderwerping, beroving en uitbuiting van de zwakkeren en de behartiging van specifieke belangen van de staat. Dit is zonder meer beschamend, zeker in een tijd als deze, echter op het zelfde moment ook hoopgevend, omdat nooit in de wereldgeschiedenis heeft degelijke machtuitoefening zich kunnen handhaven, minstens wist men zich tijdelijk een valse goedgevoel te geven om daarna te verdampen. En dit geeft hoop.

Er zal nooit aan de grote klok gehangen worden dat politici Machiavelli op hun nachtkastje hebben liggen. Voor ons gedupeerden mag het geval zijn, omdat het systeem Machiavelli tenslotte steeds had moeten onder doen voor de overtuigingskracht van het moraal, rationalisme, goedfatsoen en positivisme.

Om kort te gaan: God zal mij vergeven mocht ik kwaad spreken over de doden, echter Zalm en Dexia, hoe men het ook wil bezien, pragmatisch of empirisch, op grond van wereldgeschiedenis, is tenslotte het noodlot niet uitgesloten, omdat toepassing van oplichtende scrupules tot onderwerping van de mens als sociaal wezen, nimmer eeuwig is blijven bestaan. En daarom ook de volharding van alle gedupeerden!

Door vallen, komen wij er niet, maar wel door moedig te blijven vechten in wat wij geloven en dat is dat “recht, recht is”.