ALLE VIER TENOREN KLISSEN!

Ver weg zullen wij zijn, wanneer dit stuk gelezen wordt en pas over drie weken zullen wij ons weer aan het front melden. Daarom hier de laatste verwerkte overzichten van de lease-puzzel met de bedoeling, dat wij als gedupeerden als nooit tevoren, bijzonder alert moeten zijn nu de zaak in een kritieke stadium is beland.

zalm750

“Dexia blaast de aftocht” en moéten wij dit nou geloven? Dit is maar een scenario uit het draaiboek om de andere drie uit de wind te zetten. De vraag die iedereen nu bezig houdt is: Waarom had Dexia Legio Lease, Labouchere en Bank Kempen overgenomen? Het antwoord warrelt zich uit een vacuüm van gemanipuleerde onsamenhangendheden en onoverzichtelijkheden naar boven; een rookgordijn waarachter straffeloos wordt gedirigeerd. Was dit een Europees manoeuvre om parasitaire draadwormen,”de kleine pyranna’s” die de financiële Europese markten van de “de grote vissen” verpesten te liquideren?

Legio Lease en Labouchere en Zaken Bank Kempen, waren een doorn in de ogen van Financieel Europa. Legio Lease en Labouchere, sinds Bloemink was geen zuivere koffie meer: eigenlijk een storende stoorzender. En Zakenbank Kempen, een afgebakend eilandje voor speciale zeer rijke kapitalisten in een gesloten Joden-wereld!

Echter wie zal dit varkentje gaan wassen, hoe en voor hoeveel? Kwestie van onderling overeenkomen en een draaiboek ontwerpen met onderlinge scenario-verdeling met het vooropgestelde doel: met hun vieren zonder of zo weinig mogelijke schade er tussen uit kruipen na hun slag geslagen te hebben! Ze hadden absoluut niet te klagen, de samenloop van omstandigheden waren meer dan ideaal om het scenario te realiseren: komst van de Euro, fraude op grote schaal in de boekhoudingen om de koersen gunstig te beïnvloeden met als gevolg hiervan, verdamping en bestaanbedreiging van vele bedrijven, waarbij zij zelf niet uitgesloten waren. Verlamming van de Staatswaakhonden en de komst van internet hadden als katalysator gewerkt. Kennelijk op de restanten van het Poldermodel kwam het draaiboek tot stand, waarbij de zelfverzekerde Dexia als Europees Zwaargewicht de strategische executant zal worden!

Door meedogenloos met de harde hand op te treden zal Dexia zorgen voor zijn overeengekomen beloning, de restschulden binnenhalen. Gezien de omstandigheden, was de tijd rijp om toe te slaan overeenkomstig het model: een hausseproduct leasen onder baisse omstandigheden; een bestaande welbestudeerde ervaring, waardoor reeds bij voorbaat, alleen “restschuld” het resultaat moet zijn en dit gegarandeerd!

Dat Dexia niet zou geweten hebben, dat de aandelenpakketten niet of wel aangekocht waren of noch betaald zouden zijn geweest, gelooft niet eens hun kat laat staan wij. Dit is gewoon een onderdeel van het draaiboek. Legio en Labouchere, de inleggelden in contanten als hun beloning en Dexia de cash “restschulden” een waarlijk fortuin. Wie zou hiervoor niet gevoelig zijn geweest? En zeker als hebberige, zelfzuchtige graai Bank? Dexia zou zich laten gelden als Europees Multinationaal, een gevestigde orde als werkgever met verheven status en als gerespecteerde macht!

Dexia aarzelt in haar gespannen proces tegen Aegon en dit lijkt meer op schijn, een onderdeel uit het draaiboek, dan werkelijkheid. Indien zij een kat in de zak van Aegon hadden gekregen, zouden zij vooraf goed ervan bewust waren, dat het weliswaar sprake is van de beruchte kat, maar niet zomaar een kat. Neen, één met een fortuin in zijn ingewanden, waarvan zij kennis van hadden en nu water in de wijn moéten doen en zelfs afzien om verder te procederen! Gedupeerden bijten door m.b.t. Dexia en waarom bijt Dexia ook niet door m.b.t. Aegon? Waarom zijn zij voorzichtig: was het een gok alles of niks?

Dexia zal de gedupeerden villen en onder druk zetten en dagvaarden. Echter, de gedupeerden met de rug tegen de muur, vernederd, onbeschermd en verlaten door de traditionele maatschappijbeschermers, likten hun diepe wonden af en draaiden dan
de rollen om en dagvaarden nu Dexia op grote schaal en lanceerden bovendien een vlammende lans richting Bruneel, die zijn olijven kroontje in de roos trof, voordat het goed op zijn hoofd zat als een vereerde gouden medaillist!

Niemand hoeft medelijden te hebben met Dexia of Bruneel en niemand zal thans ook moeten geloven, dat zij zomaar de aftocht zullen blazen. Betrouwbaar zijn ze niet meer. Zolang de kop van de slang niet in de goot ligt, leeft de slang. De extreme zelfzuchtigheid van zulke Bank instelling, zal te allen tijde eigen voordeel proberen te behalen, wanneer zij de kans daartoe krijgen! Mocht het toch het geval zijn, de aftocht te blazen, dan zal Dexia niet met lege zakken vertrekken en daarom heeft zij nog steeds de verplichting op zich nu alles op haar nek te nemen om de andere betrokken drie af te dekken als manoeuvre volgens het draaiboek. Het spel wordt super link en onopvallend gespeeld!

Niet alleen Dexia moét voor de bijl maar eveneens Aegon, omdat onder haar vleugels hadden Legio en Labouchere het wisseltruc van WVD kunnen toepassen met haar toestemming. Ook de Nederlandse Minister van Financiën dient te worden geklist. Om zijn KPN van ondergang te redden liet hij nagenoeg failliete fondsen op de markt brengen om zijn gezicht en de KPN gouden aandelen te redden. Met zulke “solide” aandelen was eveneens uitsluitend “restschuld” mogelijk.

Nu is de hoogste tijd om de afrekening te presenteren, voordat het te laat is. Gedupeerden moeten bereid zijn, of ten minste in die richting denken, om alle vier Tenoren te dagvaarden en ze tot terugbetaling te verplichten zonder enig pardon! Samen kunnen wij ook lange adem hebben….en dit is geen utopie, omdat dit reeds bewezen is. M.a.w. nu de laatste loodjes: Alle vier voor het gerecht dagvaarden….ALLE VIER!!

Advertorial: Aanslag bouwleges regelmatig onjuist

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning komen bouwleges vaak om de hoek kijken. De hoogte van de aanslag kan per gemeente flink verschillen. Volgens Rob Verheijen (minderleges.nl) zijn 20% tot 30% van de opgelegde aanslagen onjuist.


In gesprek met Wouter Baan gaat Verheijen dieper op de materie in.

rob verheijen
Advertentie: Hulp of advies nodig bij bezwaar maken of kwijtschelding? Bel Rob Verheijen van http://minderleges.nl/ ma – vr 08:30 – 17:30 uur tel 026-3020020 of mobiel 06-18984071.

Integriteit

Bitcoin naar de Maan, langdurige armoede neemt toe

Bitcoin naar de Maan

Langdurige armoede neemt toe
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/17/langdurige-armoede-neemt-toe-a1588651

5078545512_8d7749c3ed_z
‘Clochards’ Place Carnot Lyon. Auteur: FaceMePls Licentie: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Een op de twaalf huishoudens in Nederland heeft een laag inkomen en steeds meer huishoudens hebben dat al vier jaar of langer. Van alle Nederlandse huishoudens geldt 3,3 procent als langdurig ‘arm’, oftewel: het huishouden is ten minste vier jaar langer ontvanger van een laag inkomen. Een jaar eerder was dat 3,1 procent, in 2014 2,7 procent. Belangrijkste verklaring, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen, is dat steeds meer mensen langdurig in de bijstand zitten. Door de economische crisis zijn ze onder de streep terechtgekomen, en eenmaal een jaar in de bijstand is de kans dat ze eruit raken steeds kleiner.

Groeten uit Eerbeek

14547897660_1d44bb99bd_z

    IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid! Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan. De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug. Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer.