De conducteur.

Het straatje van Zilvertje.

cs

Rampentrein met aan boord

Een 90 kilo ongehoord

Een mud vunzigheid

En de bijna blote billen

Van een te kort gerokte meid.

De jongen met pokdalige huid

En vlasnor krijgt een prent

De conducteur bromt ongeduldig

Had je, je studentenpas

Maar mee moeten nemen

Hij gluurt ondertussen

Naar sexy meters  lange benen

Ze zit een coupé verder

Met haar stelten te wijd.

Ze heeft geen kaartje

De conducteur neemt de tijd……….

“Ohhhhhhhhhh, je was te laat wakker geworden

En vergat je tasje?”

Ze kwam  onder de prent uit

Door het tonen van haar legitimatiepasje

Hij snuift behendig haar slipjesgeur

Verdwijnt met een groet

En een beter humeur

Zilvertje. ( zo oneerlijk )

View original post

Armoede; Licht tussen vraag en aanbod?

Roels levenslied

Armoede is actueel. Enerzijds omdat het aantal mensen in armoede, mede dankzij de crisis, de afgelopen jaren is toegenomen, maar anderzijds ook omdat gemeenten daar oog voor hebben en in veel gevallen intensief inzetten op armoedebestrijding. Dat doet men door de inzet van zogenaamde formulierenbrigades en/of hulp bij budgetbeheer, subsidiëring van voedselbanken en verruiming van de doelgroep voor o.a. de bijzondere bijstand en specifieke kindregelingen. Gemeenten in heel Nederland zijn daarnaast bezig met het tegengaan van de stapelingseffecten: zogenaamde cumulatie van effecten van de bezuinigingen en stelselherzieningen in het sociale domein voor specifieke bevolkingsgroepen op huishoudniveau. In verschillende gemeenten zijn er pasjessystemen die mensen recht geven op kortingen op bepaalde voorzieningen of tegemoetkomingen in contributies voor sport- en/of culturele activiteiten. Veel gemeentes hebben (extra) budget vrij gemaakt voor voorzieningen die armoede tegen moeten gaan. Het grootste probleem? Er maken te weinig mensen gebruik van de bestaande voorzieningen. Ter illustratie: in…

View original post 942 woorden meer

VARA Coryfeeën&Zakkenvullers Joosten en ‘#metoo Van Nieuwkerk& Van Jole’ wekken Walging en Verontwaardiging op.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

(van onze niet gesubsidieerde Zombie TV(Video) Kijkers redactie)

AMSTERDAM-NOIR- #me-not Weinstein’ slaat na maanden stilte terug.VARA-#metoo-Coryfeeën Franciscus van Jole en Mathijs van Nieuwkerk muisstil(Video).
Hevige verontwaardiging en walging om ‘Mega-salaris uitkering’ van VARA Linkse Linke Astrid Joosten en de VARA ‘Subsidie-Miljonair’ en ‘#metoo Pedo-Matthijs van Nieuwkerk en de ‘aanrander Franciscus van Jole’. Al weken hing het in de lucht: wat zou Astrid Joosten, VARA-presentator van het  bejaarden tv-programma Wat verdien je? zelf eigenlijk verdienen. Met toestemming van de corrupte ‘Graai en Naai-directie’ onthulde ze dat gisteravond in het programma. Haar antwoord riep onder kijkers een storm van verontwaardigde reacties op. De VARA en Joop.nl houden angstvallig geheim hoeveel de ‘#metoo- aanrander Franciscus van Jole'(Video) vangt maar dat schijnt ook ver boven de balkenendenorm te zijn.

 #Metoo-Pedo-Alert Soerin Narian’ vandaag van kracht(Video) in de omgeving van De Balie te Amsterdam!!!
Op sociale media uiten…

View original post 732 woorden meer

Opgelet! Aldi hoeren slaan toe.

Geweldig!

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

Binnen gekomen van één van onze crimereporters uit de witte provincie.

Ik wil iedereen die boodschappen bij de Aldi doet, waarschuwen voor misleidende praktijken die mij, en naar ik heb gehoord ook een aantal anderen, onlangs zijn overkomen.

Mij overkwam het op de parkeerplaats bij de Aldi in Veghel maar let op: het schijnt her en der in het land te gebeuren.

Het werkt als volgt: twee meiden van begin twintig (vermoedelijk uit Oost-Europa) spreken je hulpeloos kijkend aan op het moment dat je de boodschappen aan het inladen bent.

Ze hebben hele strakke T-shirts aan waar hun borsten bijna uitvallen. Je moet een flinke vent zijn om niet te kijken. Met een erg zielig, maar toch wel geloofwaardig verhaal, bedelen ze om een lift naar een plaats in de buurt. In mijn geval moesten ze naar Schijndel. Ik moet toch naar `s-Hertogenbosch dus stap maar in.

Eenmaal achterin…

View original post 66 woorden meer

RECHT IS RECHT

Gedupeerden blijven doorvechten. Naar mijn gevoel en dit vanaf het begin van deze tragedie, lijkt mij dat er geen rechtlijnige wet of recht tegen dit soort van gemanipuleerd onrecht opgewassen is, zoals Zalm en Duisenberg het vastgelegd hadden in het draaiboek. Ongrijpbaar zoals water, bestendigd als een fort en toch om niet eeuwig overeind te blijven staan!

zalmlachen

Het geld is weg en alle wegen die rechtmatig er naar toe leiden om het terug te krijgen, zullen vanzelf zich afsluiten of wordt bemoeilijkt door duizend en één omleidingen.

Hier eindigt moraal, zeden en moraliteit, goed bestuurlijk fatsoen en cultuur om dan de poorten wagenwijd te gooien voor het Machiavellisme; en omdat het hier om geld gaat, zal iedereen, zonder uitzondering, overgevoelig voor zijn.

Primair gaat het om de macht, welvaart van land en volk is secundair. Niet de regels van moraal en goed fatsoen hoeven toegepast te worden, maar die regels, waarbij alle middelen geoorloofd zijn om een bepaald doel te bereiken; in dit geval politiek behoud, vergroting van macht en daarbij een garandeerde riante na-carrière positie.

Iedere regeling, iedere wet, zal moeten buigen voor dit politieke doel, dat op het eerste gezicht onschuldig lijkt te zijn en daarom aanvaardbaar. Stel nu, zomaar als vergelijking, de situatie van de vrouw in de uitzending, die 12 kilo verloor als gevolg van de ellende van de aandelenlease tegenover zulke macht. Geen wonder dat zij zich tevreden had moeten stellen met de belofte van een visite naamkaartje na de uitzending!

Geheel de constructie en wel besproken draaiboek van deze tragedie berust op een politieke manipulatie: een onopvallende truc om in te leveren. Doet er niet toe door wie als er maar massaal ingeleverd zal worden. En wat ingeleverd wordt, zal niet meer terug gegeven worden, wat de wet of regels ook mogen zijn, immers voor het doel is alles geoorloofd. Men kan hierbij alle mogelijke legale en relevante wetten en regels en rechtsconstructies bedenken of het zal te pletter lopen op de onwil van de niet zichtbare tegenmacht.

Hoop van de mens overleeft onder alle omstandigheden, ook in die omstandigheden waarvan men denkt, dat het ijdel en vruchteloos is.

De gedupeerden leven sinds jaren van de ene hoop naar de andere. Velen zijn zich niet eens van bewust wat zij overkomen in een staat, waarvan zij niet beter weten, dat het een rechtsstaat is, maar nu zelf de eer mogen hebben om te kunnen ervaren en persoonlijk getuigen kunnen zijn van wat een rechtsstaat inhoudt en hoe het in werkelijkheid functioneert.

Radeloosheid slaat telkens toe, wanneer op grond van een of andere regel de kansen om hun geld terug te zien toenemen, om dan weer te verzwakken als gevolg van een passende tegenmaatregel. Immers van de andere kant is men reeds lang creatief mee bezig wat er gedaan zal moeten worden, om de oplichting onopvallend te kunnen handhaven en de druk te verhogen!

Het moet overduidelijk zijn, betalingen worden niet gepleegd op grond van “schuld”, maar op grond van langdurige aan de lijn te houden, ontmoediging en voortdurende verslagenheid, kort om het beu zijn om dan door uitputting en frustraties bereid zijn onverschuldigd te betalen om bevrijd te worden. Zij kopen zich vrij van tirannie om van onder het juk en druk van Dexia te kunnen ontsnappen en niet omdat zij maar één cent aan Dexia verschuldigd zijn! En wat doet de Staat? Vraag het maar zelf aan de Staat in de hoop dat zij niet in de netelige positie verkeren van betrokkenheid!!

Het systeem Machiavelli is ronduit indrukwekkend, maar tevens ook het meest omstreden. De rat achtige hiervan is niet, de gewetenloze machtsuitoefening, maar de weigering van de legitimatie van moraal, goed bestuursfatsoen en de wil om een sociaal voelend gemeenschap. Hiervoor prevaleert men eerder de tirannie, onderwerping, beroving en uitbuiting van de zwakkeren en de behartiging van specifieke belangen van de staat. Dit is zonder meer beschamend, zeker in een tijd als deze, echter op het zelfde moment ook hoopgevend, omdat nooit in de wereldgeschiedenis heeft degelijke machtuitoefening zich kunnen handhaven, minstens wist men zich tijdelijk een valse goedgevoel te geven om daarna te verdampen. En dit geeft hoop.

Er zal nooit aan de grote klok gehangen worden dat politici Machiavelli op hun nachtkastje hebben liggen. Voor ons gedupeerden mag het geval zijn, omdat het systeem Machiavelli tenslotte steeds had moeten onder doen voor de overtuigingskracht van het moraal, rationalisme, goedfatsoen en positivisme.

Om kort te gaan: God zal mij vergeven mocht ik kwaad spreken over de doden, echter Zalm en Dexia, hoe men het ook wil bezien, pragmatisch of empirisch, op grond van wereldgeschiedenis, is tenslotte het noodlot niet uitgesloten, omdat toepassing van oplichtende scrupules tot onderwerping van de mens als sociaal wezen, nimmer eeuwig is blijven bestaan. En daarom ook de volharding van alle gedupeerden!

Door vallen, komen wij er niet, maar wel door moedig te blijven vechten in wat wij geloven en dat is dat “recht, recht is”.

HET BEGON BIJ ZALM

HET BEGON BIJ MINISTER ZALM EN MOET OOK DAAR EINDIGEN!

Het is in het belang van gedupeerden om strikt koers te blijven houden in deze tragische zaak. Het is verstandig het hoofd koel te houden en zich niet te laten meeslepen in opgezette onnatuurlijke turbulenties door manipulators en hardnekkige infiltranten.

Hoe staan de gedupeerden er eigenlijk voor? In ieder geval minder slecht dan een paar maanden geleden, maar wel even uitzichtloos en onzeker. Dikwijls lijkt het erop, dat men met de rug tegen de muur staat en te kampen heeft met een overweldigende Staatsmacht; een onbestaande machtswet, “Een Staat in het nauw mag stelen en doden”, waarbij de beschaving, cultuur, normen en waarden, democratie voor schut worden gezet en gedegradeerd tot het barbaarse. Het barbaarse, de meedogenloosheid en het ongevoelige bij de mens heeft er altijd bestaan, maar in een pot met een stevige deksel erop. Het dichthouden van deze pot wordt kennelijk door de nieuwe Europese richtlijnen gehonoreerd door het stellen van de zwijgplicht.

De oplossing van het probleem ligt bij Zalm en Dexia, de manipulator en de executant, die het scenario in elkaar knutselden én de Volksvertegenwoordiging, die het lef en de guts behoren te hebben om dit onrecht en volksverraad aan te kaarten en aan de kaak te stellen. Zowel Zalm als Dexia, beiden zijn verantwoordelijk, de één méér dan de ander. Een twee eenheid, die doelgericht, clandestien, bijna anoniem en onopvallend hand in hand samengingen en elkander aanvulden ! Het ontbreekt beide aan ethisch besef en ontvankelijkheid en het rechtvaardigen van hun verantwoordelijkheids gevoel m.b.t. de toegift van de erkende macht.

zalmlachen

Ogenschijnlijk schuiven ze alles van zich af gokken en hopen, dat de raaklijnen elkander niet zullen raken, zodat er een vacuüm door onsamenhangendheid en onoverzichtelijkheid in deze oeverloze zaak zal ontstaan, opdat zij dan in alle onschuld en argeloosheid zullen kunnen ontsnappen. Het kan dan ook niet anders zijn: Alleen wanneer de koppen eraf zijn, zijn slangen dood!

De contouren van deze zaak worden bepaald door macht evenals het beïnvloeden van het gerecht, echter wat de slachtoffers ontegensprekelijk in handen hebben is het totale beeld van de opeenvolgende gebeurtenissen en dit is niet te verdraaien noch te vervormen of te vertekenen, hier eindigt macht, absolute macht! Lijkt wel veel op een verwarde puzzel, maar de stukken passen onbetwistbaar netjes in elkaar. En zo hoort het ook! Indien wereldse zaken, zoals deze om de pure waarheid gaat, zal dit probleem, door het te willen doorzien, wellicht opgelost worden. Echter dikwijls is waarheid slechts een bijzaak zonder betekenis en de macht bepalend, daarom was het ook mogelijk een Christus, schuldig of onschuldig, aan het kruis te nagelen en tot op heden zijn er géén verantwoordelijken voor deze wandaad te vinden: allen waren onschuldig als een pas geboren kind, mààr hij hing tot zijn laatste snik! En dít valt niet te versmaden!

Het is juist deze anonimiteit en onzichtbare combine achter de coulissen (kennelijk restanten van het Poldermodel) die men moet kunnen doorprikken en aan de kaak stellen met het oog op een degelijke oplossing. De gedupeerden waren volstrekt niet naïef, de meeste erkenden doorgaans het zakelijke vertrouwen en gingen ervan uit, dat de Bank Instelling en de Minister in principe zakelijk eerlijk, ontvankelijk en eerbiedwaardig waren, hetgeen, zoals thans blijkt niet het geval was!

ninabrink

Het was begonnen met onschuldige broddelarij in de bedrijfsboekhoudingen, waarbij aandelenkoersen gunstig beïnvloed werden (Poldermodel). Spek voor de bek van de hongerige, hebberige Topmanagers, die de smaak te pakken kregen en straffeloos alle registers en remmen losgooiden met het oog op hun vette premies, bonussen en tantièmes, waarbij zowel gecertificeerde accountants als de Staats waakhonden volledig verlamd werden door de dodelijke druk van deze schranze Topmanagers. De deuren kwamen wagenwijd open te staan voor oplichters en fraudeurs en geen wonder, dat de koe dra dood gemolken werd. Bedrijven begonnen als sneeuw onder de zon te verdwijnen, verdampen (Enron, KPN-Qwest, Nina World Online etc..) Uit betrokkenheid en eigenvoordeel deed de overheid niets!

Heden verscheen een bericht van Minister Zalm zelf: AFM moet toezien op accountants!! Dus er waren toch fraude en bedrog, die geleid hadden tot oplichting en koersenvervalsing, met tenslotte forse restschulden als gevolg!!!)
Dit lot was ook de Kon. KPN waar Zalm Topmanager is, evenals AEGON beschoren. Er moesten met spoed tegenmaatregelen komen om de KPN en “gouden aandelen van de Staat”, die reeds met één been in faillissement was geraakt van de bittere ondergang te redden. En hier…..ligt het pril begin, de wieg van de criminele manipulaties en langdurige slepende menselijke leed en pijn voor vele duizenden Nederlanders. Een Staats Minister in functie kan niet Minister zijn voor het volk en tevens een TOP Manager van een onderneming: het is de één of de ander, anders wordt het onvoorwaardelijk een gifbeker zij het voor het volk of zij het voor de onderneming. Je kan niet een deel van de kip braden en consumeren en de andere gedeelte eieren laten leggen!! Eén moét onherroepelijk slachtoffer worden; in dit geval de gezinnen!

Men liet namelijk zijn oog vallen op de bestedingsruimte van de gezinnen, (en WVD hierop afgestemd; dit had nooit mogen gebeuren) hun spaarcenten, hun eigendom, hun reserves voor hun pensioenen, studiefinanciering voor hun kinderen, hun moeizaam gespaarde centen voor een zorgeloze oude dag, waarop Zalm of wie dan ook géén enkel recht kan laten gelden. Dat de werkgelegenheid en de bedrijven en de beurs en de bestaanzekerheid in ernstige problemen waren geraakt, lag mede aan de Top Managers, waar Zalm ook bij hoort en de Waakhonden, die aan de basis lagen van deze catastrofe. Indien bedrijven de boekhoudingen manipuleren en de overheid niet optrad, maar ook zelf zijn graantje meepikte (Poldermodel), dan moeten zij ook voor de gevolgen instaan en geenszins een klein groep toevallige beleggers, die het niet breed hebben. Door slecht beleid en té riskante risico’s nemen met belastingscenten en daardoor eigen nest te bevuilen, zijn dikwijls zaken die kennelijk niet eenvoudig te voorkomen zijn, maar dan om op lafhartige wijze andere onschuldige simpele mensen met de vinger aan te wijzen en rigoureus aanpakken en afstraffen tot langdurig lijden toe, is zonder meer criminaliteit door machtsbesef en machtsmisbruik! Eenvoudige kleine beleggers zijn maar ook beleggers, die in volste vertrouwen hun karig bezit aan anderen toevertrouwen, maar thans als gevolg van misleidende gekwiekste trucjes, afgeschilderd worden als “wanbetalende beleggers” die voor het gerecht gedagvaard worden. Zovèr kan malafide machtsmisbruik door manipulatie en verdraaiingen een onschuldig miertje met goede bedoelingen omzetten in een woeste mammoet voor pure eigen verrijking en eigen belang met het oog op een verzekerde lucratieve positie in de nabije toekomst. Dit verteken beeld is onduldbaar en onaanvaardbaar.

Door het bloeddorstige WVD, wetenschappelijk in elkaar geknutseld, éénzijdig en doelgericht, niet alleen op de spaarcenten (inleggeld) van de gezinnen, maar ook op hun totale schamele vermogens door het creëren van forse kunstmatige restschulden. Pensioenen, studiefinanciering voor kinderen en kleinkinderen, hypotheken, gezinsspaarcenten voor een appeltje voor de dorst en een veilige oude dag, waarvoor jaren lang werd gespaard , verdwenen in één oogwenk, om de KPN, de gouden aandelen en Zalm’s beleid en zijn TOP positie bij de KPN te behoeden van ondergang. De knutselaars van de WVD, hadden de gevolgen van hun actie onderschat en hadden bovendien géén enkel benul noch vermoedens van de atoomkracht van deze alles vernietigende tuig, die uit de hand is gelopen. Het streefdoel was uitsluitend gericht op het gretig binnen rijven, hoe dan ook en met eventuele ernstige gevolgen werd er geen rekening gehouden. M.a.w. het oprapen van zoveel eieren mogelijk, maar niet met het gat van de kip! Het leed en diepe ellende zijn mateloos en raakten duizenden gezinnen. Kon de redding van de KPN niet anders geschieden, zonder het ruïneren van talrijke gezinnen? Is de KPN dit waardig, zoveel menselijke leed? Is deze wijze van omgang met mensen en zaken te verantwoorden? Lijkt het niet veel op een Pyrrusoverwinning voor Zalm? Of was men de mening toegedaan: wij zijn machtig, het zijn maar domme schapen, het zal wel met de tijd overgaan en overwaaien, zet ze maar onder grote druk, ze zullen wel betalen!

Het kan wel best zo zijn, maar diepe littekens en smart zullen lang blijven bestaan ook na het verdwijnen de KPN én Minister Zalm. Tot niet zolang, wreven Zalm en de ingeschakelde zwaargewicht Dexia in hun handen met hun bereikte resultaat, echter met het verloop van tijd, komt méér en méér de contouren opdagen van, dat een bezworen KPN-ramp, een andere nog grotere nationale menselijke ramp veroorzaakte. Het systematisch hard en meedogenloos optreden van Dexia Bank mocht niet baten, zelfs het beïnvloeden van het rechtssysteem begint langzamerhand te tanen. Men kan doelgericht veel manipuleren, openlijk of achter de coulissen, waarheden verdraaien en vervalsen en zelfs zich persoonlijk onopvallend laten gelden en de deksel stevig op de beer houden, maar men kan de loop der dingen niet doen omkeren, daar waar waarheden ongerept als jonge maagden diep verankerd zitten.

De tekortkomingen en betrokkenheid en vele belangenverstrengelingen en cumulatie van velerlei functies op allerlei gebieden zijn té talrijk om zonder kleerscheuren er van af te komen. Minister Zalm heeft zich niet alleen door roekeloosheid en “faire la grandeur” door machtsbesef in grote problemen gebracht, maar sleepte ook onschuldige gezinnen mee in zijn kielzog, waarvoor hij en Staat verantwoordelijk zijn. Door een ontstane gat te willen dempen door een nog diepere gat te graven, brengt géén oplossing, immers er blijft een diepere gat over die invulling eist en deze is niet weg te manipuleren.

Wat voor oplossing bieden de slachtoffers zelf aan?
De gedupeerden weten hoe Zalm én de Tweede Kamer over deze zaak denken. “Eigen verantwoordelijk bij nemen van financiële risico’s en géén beroep doen op de centen van belastingbetalers”. Wat deze eigen verantwoordelijkheid betreft, wat houdt het precies in? Of is het zuiver suggestief om eigen verantwoordelijkheid te verdoezelen? Of bedoelt Zalm met “eigenverantwoordelijkheid”: dat men zelf behoort op te treden tegen de KPN –aandelen, valselijk als solide en betrouwbaar aangeboden, terwijl deze aandelen nagenoeg failliet waren? Of bedoelt men, zelf optreden tegen het feit, dat dit wanproduct een “hausse” product is onder “baisse” omstandigheden gelanceerd en daarom uitsluitend restschulden kon creëren en NIMMER winst, hetgeen de overeenkomst niet beoogt. Zalm en de Tweede Kamer wijzen onomwonden met de vinger naar verantwoordelijkheden van de gedupeerden, maar zijn zelf kennelijk niet bewust van eigen essentiële verantwoordelijkheden m.b.t. het wanproduct WVD, gezinsbescherming, controle en protectie als staatswaakhonden en het niet optreden tegen corrupte Topmanagers, waaronder Zalm zelf valt als TOP MANAGER bij de KPN; wie het kwade goedkeurt is zelf schuldig!! En juist het falen van dit laatste had grote gevolgen, die mede tot deze ramp geleid had. Onder meer komen de deuren wagenwijd open te staan voor fraudeurs en oplichters. Neem bijv. zo’n NINA met haar World ONLINE, eventjes uit niks 34 miljard aan beurswaarde!!

Ook weten de gedupeerden dat Minister Zalm, over hun rug heen, op 18 september 20003 300 miljoen aandelen KPN aan het Amerikaanse CITIgroup Global had verkocht tegen een redelijke koers wat neerkomt op 12% van de uitstaande aandelen en dat hij nog een belang heeft 19.3%.

De gedupeerde werden drie jaar lang belast met 180% méér, dan dat de genoteerde koerswaarde aangaf en dit is dan ook mede de redding m.b.t. de beurs van de totale ondergang van de KPN en daarom kon Zalm ook een goede prijs krijgen voor de 300 miljoen aandelen. Om concreter te zijn gedupeerden werden drie jaar lang belast voor 14 terwijl de genoteerde koers amper 4 à 5 bereikte. Tegelijk met deze transactie, werd er ogenschijnlijk een commissie Oosting in het leven geroepen. Een commissie waarover Zalm zelf achteraf zei, dat de andere partijen zelf met een oplossing zouden komen!! Men kan zich afvragen waarom tegelijk met deze verkooptransactie een commissie in het leven roepen en niet daarvoor of daarna, immers het probleem sleepte al een paar jaren. Voor Zalm, Oosting, Dexia en gedupeerden was het overduidelijk; afleiding manoeuvre, immers zonder de WVD en de méérbelasting van de gedupeerden met 180% was de KPN-koers van de tabellen verdwenen voor altijd (net als KPN-Q west) en hiervoor was er reden genoeg voor de gedupeerden, gezadeld met hoge restschulden, hun aandeel te claimen bij Zalm. Eenmaal dat deze gelegenheid onbenut door de gedupeerden voorbij was gegaan, was ook het nut van deze commissie Oosting verdwenen. Bemiddeling voor een oplossing, een schikking?? Welke schikking? Zalm lacht zijn tanden bloot en Oosting verging van lachkrampen! Op deze wijze werkt de Minister.

Wel nu, waar is dit geld (6 miljard) gebleven van het verkoop van 300 miljoen KPN aandelen waar de gedupeerden ook recht op hebben? Het is hoe dan ook géén geld van de belastingbetalers. De laatste tijd zijn er heel wat kreten alsof gedupeerden achter belastingsgelden zitten. Beleggers hebben niets uit te staan met belastingsgelden van niemand noch van verre noch van dichtbij! Echter wanneer een Minister gokt met belastingsgelden, waarover de Tweede Kamer moet waken (dikwijls is controle vér zoeken), door nagenoeg failliete Staatsaandelen te betrekken bij beleggingen, dan nog heeft de belegger niets te maken met belastingscenten, echter wanneer blijkt dat er bedrog in het spel is met consequenties voor de Minister, dan zal voor de belegger een worst wezen of het belastingsgeld is of Staatsbedrijfgelden, als gerechtigheid maar geschiedt. Niet de belegger is aansprakelijk voor belastingsgelden maar de gokkende minister!! Het is wel gemakkelijk richting beleggers te kijken, zoals deze zaak zich kenmerkt, dan richting de Minister!!

Het ligt voor de hand, dat gedupeerden ook redelijk willen zijn en beperken zich uitsluitend tot het eisen van het inleggelden en de relevante rente over de looptijden schenken aan Zalm en Dexia als tegenprestatie ter wille van een aanvaardbare goede oplossing bevredigend voor alle partijen buiten het gerecht om. Voor de rest is het verder een zaak van het nemen van verantwoordelijkheid van de verborgen twee-éénheid, met name Zalm en Dexia, de manipulator en de executant, die gokten en waren erop uit simpele beleggers een loer te draaien om hun eigen falen en tekortkomingen te verbergen. Zalm zowel Dexia zullen met de tijd verdwijnen, maar deze mening en uiteenzetting zullen lang daarna blijven bestaan om de simpele reden, dat het niet de gedachtegang is van één mens, maar een geordende weergave van vele gedachtegangen van vele gedupeerden jarenlang op het forum, die zonder meer als objectief beschouwd kan worden.

Een betere waarachtiger oplossing is er niet, dan behalve dure procedures met advocaten via het gerecht!!!

ALLE VIER TENOREN KLISSEN!

Ver weg zullen wij zijn, wanneer dit stuk gelezen wordt en pas over drie weken zullen wij ons weer aan het front melden. Daarom hier de laatste verwerkte overzichten van de lease-puzzel met de bedoeling, dat wij als gedupeerden als nooit tevoren, bijzonder alert moeten zijn nu de zaak in een kritieke stadium is beland.

zalm750

“Dexia blaast de aftocht” en moéten wij dit nou geloven? Dit is maar een scenario uit het draaiboek om de andere drie uit de wind te zetten. De vraag die iedereen nu bezig houdt is: Waarom had Dexia Legio Lease, Labouchere en Bank Kempen overgenomen? Het antwoord warrelt zich uit een vacuüm van gemanipuleerde onsamenhangendheden en onoverzichtelijkheden naar boven; een rookgordijn waarachter straffeloos wordt gedirigeerd. Was dit een Europees manoeuvre om parasitaire draadwormen,”de kleine pyranna’s” die de financiële Europese markten van de “de grote vissen” verpesten te liquideren?

Legio Lease en Labouchere en Zaken Bank Kempen, waren een doorn in de ogen van Financieel Europa. Legio Lease en Labouchere, sinds Bloemink was geen zuivere koffie meer: eigenlijk een storende stoorzender. En Zakenbank Kempen, een afgebakend eilandje voor speciale zeer rijke kapitalisten in een gesloten Joden-wereld!

Echter wie zal dit varkentje gaan wassen, hoe en voor hoeveel? Kwestie van onderling overeenkomen en een draaiboek ontwerpen met onderlinge scenario-verdeling met het vooropgestelde doel: met hun vieren zonder of zo weinig mogelijke schade er tussen uit kruipen na hun slag geslagen te hebben! Ze hadden absoluut niet te klagen, de samenloop van omstandigheden waren meer dan ideaal om het scenario te realiseren: komst van de Euro, fraude op grote schaal in de boekhoudingen om de koersen gunstig te beïnvloeden met als gevolg hiervan, verdamping en bestaanbedreiging van vele bedrijven, waarbij zij zelf niet uitgesloten waren. Verlamming van de Staatswaakhonden en de komst van internet hadden als katalysator gewerkt. Kennelijk op de restanten van het Poldermodel kwam het draaiboek tot stand, waarbij de zelfverzekerde Dexia als Europees Zwaargewicht de strategische executant zal worden!

Door meedogenloos met de harde hand op te treden zal Dexia zorgen voor zijn overeengekomen beloning, de restschulden binnenhalen. Gezien de omstandigheden, was de tijd rijp om toe te slaan overeenkomstig het model: een hausseproduct leasen onder baisse omstandigheden; een bestaande welbestudeerde ervaring, waardoor reeds bij voorbaat, alleen “restschuld” het resultaat moet zijn en dit gegarandeerd!

Dat Dexia niet zou geweten hebben, dat de aandelenpakketten niet of wel aangekocht waren of noch betaald zouden zijn geweest, gelooft niet eens hun kat laat staan wij. Dit is gewoon een onderdeel van het draaiboek. Legio en Labouchere, de inleggelden in contanten als hun beloning en Dexia de cash “restschulden” een waarlijk fortuin. Wie zou hiervoor niet gevoelig zijn geweest? En zeker als hebberige, zelfzuchtige graai Bank? Dexia zou zich laten gelden als Europees Multinationaal, een gevestigde orde als werkgever met verheven status en als gerespecteerde macht!

Dexia aarzelt in haar gespannen proces tegen Aegon en dit lijkt meer op schijn, een onderdeel uit het draaiboek, dan werkelijkheid. Indien zij een kat in de zak van Aegon hadden gekregen, zouden zij vooraf goed ervan bewust waren, dat het weliswaar sprake is van de beruchte kat, maar niet zomaar een kat. Neen, één met een fortuin in zijn ingewanden, waarvan zij kennis van hadden en nu water in de wijn moéten doen en zelfs afzien om verder te procederen! Gedupeerden bijten door m.b.t. Dexia en waarom bijt Dexia ook niet door m.b.t. Aegon? Waarom zijn zij voorzichtig: was het een gok alles of niks?

Dexia zal de gedupeerden villen en onder druk zetten en dagvaarden. Echter, de gedupeerden met de rug tegen de muur, vernederd, onbeschermd en verlaten door de traditionele maatschappijbeschermers, likten hun diepe wonden af en draaiden dan
de rollen om en dagvaarden nu Dexia op grote schaal en lanceerden bovendien een vlammende lans richting Bruneel, die zijn olijven kroontje in de roos trof, voordat het goed op zijn hoofd zat als een vereerde gouden medaillist!

Niemand hoeft medelijden te hebben met Dexia of Bruneel en niemand zal thans ook moeten geloven, dat zij zomaar de aftocht zullen blazen. Betrouwbaar zijn ze niet meer. Zolang de kop van de slang niet in de goot ligt, leeft de slang. De extreme zelfzuchtigheid van zulke Bank instelling, zal te allen tijde eigen voordeel proberen te behalen, wanneer zij de kans daartoe krijgen! Mocht het toch het geval zijn, de aftocht te blazen, dan zal Dexia niet met lege zakken vertrekken en daarom heeft zij nog steeds de verplichting op zich nu alles op haar nek te nemen om de andere betrokken drie af te dekken als manoeuvre volgens het draaiboek. Het spel wordt super link en onopvallend gespeeld!

Niet alleen Dexia moét voor de bijl maar eveneens Aegon, omdat onder haar vleugels hadden Legio en Labouchere het wisseltruc van WVD kunnen toepassen met haar toestemming. Ook de Nederlandse Minister van Financiën dient te worden geklist. Om zijn KPN van ondergang te redden liet hij nagenoeg failliete fondsen op de markt brengen om zijn gezicht en de KPN gouden aandelen te redden. Met zulke “solide” aandelen was eveneens uitsluitend “restschuld” mogelijk.

Nu is de hoogste tijd om de afrekening te presenteren, voordat het te laat is. Gedupeerden moeten bereid zijn, of ten minste in die richting denken, om alle vier Tenoren te dagvaarden en ze tot terugbetaling te verplichten zonder enig pardon! Samen kunnen wij ook lange adem hebben….en dit is geen utopie, omdat dit reeds bewezen is. M.a.w. nu de laatste loodjes: Alle vier voor het gerecht dagvaarden….ALLE VIER!!