Over Groeten uit Eerbeek (GuE)

Eerbeek is een  dorp in Gelderland vlakbij Apeldoorn Zutphen en Arnhem.

download
Bistro de Zaak is het bruisend hart van Eerbeek. De heren van Eerbeek zijn hier stamgasten. Iedere maandag houden de Heren van Eerbeek hier spreekuur en is er redaktie vergadering.

Reakties op artikelen zijn welkom:) Schelden, ruzie maken, gelal en andere toogpraat ook. Graag in den Nieuwen Taveerne

Disclaimer: Alles op dit weblog geschreven is onjuist, bij mekaar gelogen en satire. U kunt ons niets maken u kan de pot op. Bij klachten wende men zich tot onze huisadvocaat Mr Ausma

Bezoek ook eens de Graaf Statler controlelijst ter leering ende vermaeck.

Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden, die vóór ons waren. Er is geen heugenis van de vorige tijden, en ook van de latere, die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen.

Verder ter leering ende vermaeck tevens veel geld drank en lekkere wijfen op de NSFW

Groeten uit Eerbeek playlist