Vriendelijke ruimtes

“Beste Theo Oppewal. Klopt – je moet niet alles in regels proberen te vatten. Maar het is niet zo dat een Wikimedia-bijeenkomst altijd een vergadering met een gespreksleider is. Meestal niet eigenlijk – vaak zijn het workshops/hackathons/werksessies/conferenties/borrels (of een mix van al die elementen) met ergens tussen de 5 en de 100 deelnemers, ook uit het buitenland, soms verspreid over verschillende ruimtes met verschillende dingen bezig, soms meerdere dagen achtereen. Dan moet iedereen wel weten wat de basis-afspraken zijn, en wie er verantwoordelijk is als er iets vervelends gebeurt. Verschillen van mening zijn niet erg en pittige discussies ook niet maar iedereen moet zich wel veilig en welkom kunnen blijven voelen. Sandra Rientjes – Wikimedia Nederland (overleg) 14 sep 2020 10:01 (CEST)”

CC BY-SA 3.0

Je zwetst als gewoonlijk weer uit je gleuf, Sandra. Die Safe Spaces Policy is namelijk, wat ik weet, tegen twee mede SanFanBan winnaars gebruikt om ze uit te sluiten van bijeenkomsten. En voormalig T&S James Alexander heeft hem vaker op meetings toegepast om mensen de mond te snoeren. Van wat ik weet he? Het zal ongetwijfeld veel vaker gebeurd zijn. Maar zeker is dat gebeurd met Thekohser en BrillLyle.

En vooral over BrillLyle doen nogal wat verhalen de ronde. Want wie is BrillLyle? Een obesitas dame die vurig hoopte op een WMF baan en die de secretaresse was van het New York chapter. Ze is van huis uit een librarian, een bibliothecaresse. Maar wat was het geval? Ze deed haar best! Echt haar best. Leverde zware kritiek op Wikidata knoeiers, ook op Nederlandse knoeikonten trouwens. En dat was zóóó toen het zere been van de free lunch en free beer liefhebbers dat ze haar, net als TheKosher trouwens, jawel, met behulp van die veilige ruimte policy de toegang tot de meetings van haar eigen NY chapter ontzegde! En TheKosher ging er met een pisboog uit op diezelfde wijze voor openlijk paid editing voor een flutbedrag. Moet je hier eens kijken. Dat zijn pas centen en hij had die paar rotcenten echt niet nodig. Hij is trouwens redelijk van het wiki-toneel verdwenen uiteindelijk, men zegt dat hij problemen IRL kreeg, iets wat elke SanFanBan-winner mee te maken krijgt. Rook en vuur, weet je wel?

Maar er is meer. Het Trolling&Sucking team SanFanBanned haar, en Erica werd zwaar depressief. Ze vertelde dat regelmatig op Wikipediocrazy, wat een Amerikaanse chapterleden side is, dat ze zelfs zelfmoord overwoog. En ik had bij de afsluiting van Maggie(WMF) laatste online meeting over het met spoed opheffen van SanFanBans met al die stewards al iets raars gezien. Je weet wel, die meeting met Ad sociale zaken en andere NL wikiNL sterren dik involved bij waren.

Maggie schiet namelijk op het laatst vol en zegt: En nu maar hopen dat die Code of Conduct er snel komt en niemand zelfmoord pleegt. Aha! Men is bang geworden! Want als Erika/Brill in de Amerikaanse claimcultuur inderdaad een einde aan haar leven maakt weet jij wel wat haar nabestaande gaan doen. Een miljoenenclaim indienen. En dan gaan ze me toch de bietenbrug op! Want het IS oergetroll en cyberpesten van de bovenste plank allemaal! En met de wiki-geschiedenis een makkie voor elke advocaat aan te tonen, evenals bij jouw en de rest, Sandra!

Want wat jij, Ad en Ciell en ook Elly nu al weken staan te verdedigen is namelijk aantoonbaar zwaar corrupt! En dáár zou ik die aankomende ledenvergadering eens over laten gaan met een Matroos Vos als veiligheidagent. Want die weet hoe je dat aanpakt, leg met een rake klap elke troll die voorkomt dat de waarheid gezegd wordt plat en gaat bovenop zijn smoel staan!

En dat zou pas eens een veilige ruimte opleveren, Sandra! Kun je meteen eens doen op die vergadering wat je in een open wiki-cultuur al lang had moeten doen. Je overeenkomsten met al die overheidsinstellingen publiceren op de vereenigingswiki. Hoef ik niet te vechten met die overheidslui die het gewoon verdommen dat openbaar te maken hoewel ze dat terdege verplicht zijn op basis van de WOB, trut! Ze doen het niet! En dat geeft te denken, Sandra.

Jij sucks, Dat chapter sucks, Wikipedia sucks, Wikimedia sucks, en die veilige ruimte policy sucks ook al, want het is een Amerikaas trolldingetje wat jij nu ook hiermee probeert door te drukken. Net zo als die Code of Sucking omdat anders het Google pis- en poepbotje Jigsaw niet werkt en je spergen van de leg raken. Waar ik, als een vele malen betere redacteur als het hele zooitje bij elkaar plaats met grof trollgeweld plaats voor moest maken. Denk jij echt dat dat dit opzet van het wiki-project was tuttebel? Nou mooi niet, Sandra!

Ronnie versus Ymnes

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok#Ymnes

(Wordt later door sperma 😉 .. uhh sorry perma link vervangen.)

Kamala Harris en waarom de Nederlandse staat zich nooit met wikipedia mag inlaten

Waarom niet? Omdat WMF en Wikipedia Amerikaanse internetproducten zijn en een duidelijke Amerikaanse politieke bias hebben. Lees dit maar eens vanaf hier:

Re: Kamala Harris is getting “special treatment”

T.D. Adler, Breitbart:

https://www.breitbart.com/tech/2020/07/07/wikipedia-editors-sanitize-the-page-of-potential-biden-vp-kamala-harris/

The Devils Advocate/Adler ken ik goed uit mijn Amerikaanse tijd. Hij is een doorwinterde republikeinse journalist met warme contacten in de top van de republikeinse partij. En is door de Arbcom van de Engelstalige wikipedia eruit gemikt.

Katherine Maher is ook involved:

Please, let us not confuse incompetence, crassness, or stupidity with a “far left agenda”. Maher probably looks at Harris and goes “gee, we need to kiss her ass harder, in case she actually becomes VP”.

Kumiko ken ik ook goed, een overduidelijke Pentagon militair. En net als ik ge-SanFanBanned, ook hij heeft diezelfde officeban die ik heb. Maar bedenk wel dat in Amerika de meest overtuigde VVD’er al een far left extremist zou zijn, die verhoudingen liggen daar totaal anders. Ikzelf  zou Katherine namelijk als een brave Nederlandse Groen Links/SP madam hier inschatten en da’s absolute salonfähig. Maar dat ze sterke linkse politieke bias heeft is duidelijk.

Well for what it’s worth I don’t think Katherine is stupid, far from it.”

Zeker is Katherine dat niet, stupide, het is een  zeer sociaal bevlogen leergierig mens met goede intenties. Die echt veel van de wereld heeft gezien, ook van Europa.

“So she clearly has another agenda than improving knowledge. I would agree with you that at least partially includes radical left extremism. Reading her twitter posts seems to support that assessment.”

Gaan we al, Katherine is een radical left extremisme. 

Eric Barbour:

But not as cunning as she THINKS she is. A really smart operator would be working behind the scenes, at someplace with real money and political pull like the Gates Foundation or some other major nonprofit. The WMF is a chickenshit San Francisco nerd club–even with $100-plus-million coming in every year. Wrong coast, wrong city, wrong following, and two decades of bad management.

When they hire a well-connected Beltway lobbyist and start to influence legislation directly, then you take them seriously.

Nou ja, zo gaat het nog een tijdje door, maar wat mij al langer volkomen duidelijk is is dat Wikipedia-WMF links van het epicentrum van de Amerikaanse politieke krachtvelden ligt. Met een duidelijke sympathie voor de democratische kandidaten. En van zoiets dient de Nederlandse staat van verre te blijven omdat dat simpelweg onze Nederlandse zaken niet zijn.

Elke Nederlandse staatsbeinvloeding op de Amerikaanse politiek is namelijk fout en verwerpelijk en ook deze dus. Er moeten hier helemaal geen samenwerkingsverbanden met WMF zijn. Er moeten hier geen bedelbanners getoond worden voor dit. Er moeten geen zakelijke overeenkomsten met Nederlandse staatsinstellingen of staats-gerelateerde instellingen met Wikimedia zijn. Dat is fout, fout fout, en nog eens fout en om nog veel meer redenen die ik eerder genoemd al heb. Onder andere die SanFanBan’s die bij Kumiko zelfs met duidelijk politieke redenen is misbruikt. Ja misbruikt, want dat is het, het misbruik van macht.

En deze manier wordt de Nederlandse staat door de achterdeur ook nog eens een partij in de Amerikaanse verkiezingsstrijd naast alle overige wiki-ellende. Met fondswerving, met active steun, ja zelfs met hulp van Nederlands belastinggeld.

Het is een ongehoord fiasco.

Special for Maggie Dennis

Because you know yourself very well this is fucking bullshit, LA woman. And you know that dammed well. Just like the rest of you total horseshit is, madam. It’s all Utter Fucking Bullshit to borrow a few words from Jimmy, madam

Onrechtmatige daad

Boek 6 Titel 3 Burgerlijk Wetboek inzake Onrechtmatige daad zegt het volgende over onrechtmatig handelen:

Artikel 6:162 BW

1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak

Dat was dus een onrechtmatige daad tegenover mij, Ciell. Het is namelijk  een doen of nalaten nalaten wat in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. En dat is dit dus zeer zeker geweest! 

Dit gaat werkelijk elke fatsoensnorm te buiten en eigenlijk nog veel verder, dit is ongehoord! Dit gebruik van kunstmatige intelligentie op een dusdanig klungelige manier is op geen manier verantwoord en verre, verre van risicovrij! Ook het niet open hierover zijn is zeer, zeer zwaar aan te rekenen, u heeft zich hiermee in een uitermate gevaarlijke en zwakke juridische positie gemanipuleerd. Alle betrokkenen in het beleid dus, mijne dames en heren!

Sterker nog, u bent sitting ducks! Op persoonlijk titel nog wel! Want dit gaat zomaar niet wat deze lieden willen, werkelijk elk zorgvuldigheid principe is namelijk achterwege gelaten, dit is amateuristisch geknoei! Is hier voordat men hier met een Nederlandse rechtsvorm, een vereniging met notabene met een  dik betaalde directeur instapte, wel degelijk juridisch advies over ingewonnen? Want dat lijkt me niet, dit is namelijk zó gods onverantwoord juridisch gezien, dat kan ik me niet voorstellen!

U dient zo spoedig mogelijk tenminste een begin te maken met u ongelofelijke bestuurlijke rotzooi op te ruimen inplaats van te wauwelen met en over één of andere totaal, en als ik zeg totaal incompetent T&S team aan de andere kant van de oceaan, en u dient u eindelijk te gaan beseffen dat u zich mijlendiep in de Nederlandse jurisdictie in de stront gewerkt heeft met dit volslagen onverantwoorde experiment, óók de (ex)bestuurders en mogelijk ook (ex)werknemers van het chapter! Buiten natuurlijk uw morele verantwoordelijkheid tegenover mij, die u met die getroll natuurlijk zeer zwaar verzaakt. Aan de bak mijne dames en heren, los dit op, u gaat anders totaal en roemloos ten onder! Wees dankbaar dat ik u nog die kans geeft na wat er allemaal gebeurd is zou ik zo zeggen.

Waarom dat niet kan, Marrakech?

Deze gedragscode voor de WMF lijkt me een veel beter idee dan de gedragscode die zijzelf aan de verschillende gemeenschappen wil opdringen.

De laatste gedragsregel – The WMF recognizes that it is, by far, less diverse than the different communities representing all cultures of the world. It will not attempt to impose their notions of civility upon the communities with very diverse cultural backgrounds in the form of a central “code of conduct” – legt een interessante paradox en ongerijmdheid bloot: het voornemen van de WMF om wereldwijd alle chapters te onderwerpen aan een en dezelfde gedragscode staat haaks op haar zelfverklaarde streven naar diversiteit. De preoccupatie met vermeende privileges, en de idee dat bepaalde groepen die zouden ontberen, is bijvoorbeeld heel Amerikaans. Toch klinkt die preoccupatie duidelijk door in de Contributor Covenant die de grondslag moet vormen van de universele gedragscode (Vraag: Doesn’t this code of conduct just promote political correctness? Antwoord: Only if you define political correctness as the belief that women, non-binary people, gay, lesbian, queer, and/or transgender people, people of color, and people of different religious backgrounds should be afforded the same rights and privileges as everyone else). Marrakech (overleg) 4 jul 2020 10:31 (CEST)

 

Bron

Waarom dat niet kan, Marrakech? Zal ik je vertellen. Omdat de WMF T&S bots geprogrammeerd zijn op deze gedragscode.   Het is namelijk botmeuk waar ze mee werken, en dat is meteen de ware reden waarom ik die SanFanBan heb gewonnen.

Die waardeloze bots kunnen namelijk niet met bewust toegevoegde corrupte data omgaan, een bot mist nu eenmaal elk herkennend vermogen hiervan. En daarom is deze software totaal onbruikbaar.

Zoek de verschillen…….

89054307_10156951607101016_293976857710166016_n800px-Zinder_Tiel_03

Auteur: KatTiel, CC BY-SA 0.4 Commons

Zoek de verschillen. Beide totaal mislukte projecten die zijn geëindigd in ellende, ruzies, vetes voor het leven, vernietiging van waar eigenlijk achteromgezien niet zo veel op aan te merken was, complete bullshit jobs en totale geldwegsmijterij.

Is niks, wordt niks, zal nooit wat worden anders dan de inkomensvoorziening van enkele lieden op kosten van donateurs en de belastingbetaler. Ondempbare putten, lang vervlogen dromen, Wikipedia zal nooit de universele bron van kennis worden zoals men de wereld nog tracht wijs te maken, niet in 2030, niet in 2040, en ook niet 2130!

Zinder zal nooit zinderen en er zal nooit iets ander uitkomen dan enkele  valse noten. Het is een project waar nooit door de artistiekelingen, waar de muziek vandaan moet komen om is gevraagd of gewenst, klinkt niet en zinder letterlijk in de zomer.

En met die gemanipuleerde groene agenda is dat net zo, die zal precies zo leiden tot onoverzichtelijke kosten, niet uitvoerbaarheid en ruzies en vetes op het laatst en dezelfde ellende. Dat wordt een bodemloos zwart gat waar je geld in kunt blijven storten, en uiteindelijk helemaal niks wordt.

Kunnen dingen dan niet verbeterd? Natuurlijk kan dat, maar niet zo. Want dit soort rigoreuze tekentafelprojecten zijn gedoemd in een boondoggle te eindigen namelijk, en je hoeft beslist geen professor te zijn om dit te zien aankomen, het is een kwestie van gezond verstand namelijk.

Bij een boondoggle gaat het om een groots opgezet project waarbij veel mensen betrokken zijn en het om veel geld gaat, en waarvan de eindverantwoordelijke​n reeds langere tijd bekend zijn met het feit dat het project eigenlijk niet haalbaar is. Ondanks dit feit zullen dezen het project toch voortzetten, en het soms zelfs bovendien sterk uitbreiden, dit zonder hun superieuren over het falen ervan in te lichten. Een boondoggle zal stand houden zolang er fondsen voorhanden zijn.

Aldus mijn definitie hier onder proxy op Sage geplaatst.

“waarvan de eindverantwoordelijke​n reeds langere tijd bekend zijn met het feit dat het project eigenlijk niet haalbaar is”

“Een boondoggle zal stand houden zolang er fondsen voorhanden zijn.”

En hier zit de crux. Beide zijn projecten waar een kind van kan begrijpen dat ze totaal gefaald hebben. Maar wie gaat het slechte nieuw aan pappa vertellen? Wie durft dat? Wie durft te vertellen dat al dat geld naar de maan en misschien zelfs wel naar Mars is? Niemand. En toch moet het op een dag.

Een normaal bedrijf was in beide gevallen al vierkant op de fles geweest, al jaren, en dat is maar goed ook. Omdat dit soort boondoggles ons niks dan ellende opleveren en steeds ergere voortwoekerende kankergezwellen worden zoals we hebben gezien.  Omdat er steeds absurdere fratsen moeten uitgehaald om het falen maar te verbloemen. Omdat je daardoor op het laast met je beide beentjes vierkant in het strafrecht staat zoals nu. En niet te zuinig zeg! Allemachtig! Het is niet te bevatten allemaal!

Het heeft jullie allemaal in ordinaire brievenbuspissers weten te laten veranderen uiteindelijk, het is te erg voor woorden. Je kan er met je verstand als diepteonderzoeker niet bij dat dit heeft kunnen gebeuren allemaal. De coronacrisis heeft/zal het einde van deze twee Boondoggie’s inluiden, de fondsen om dit onder de pet te houden drogen immers steeds sneller op.

Hoe het ook zij, doortrollen kan uitsluitend tot een verergering van de situatie after lijden en nog meer narigheid. De situatie is nu dat beide Titanic’s  vol op de ijsberg liggen en het (Zinder)orkest letterlijk nog wat valse noten laten doorspelen kan alleen maar tot nog meer ellende lijden en biedt niemand troost meer.

Zoek de verschillen. Ik denk dat dit einde het beste is, gaan zitten, sigaretjes roken we niet meer doen maar toch, gewoon op de grond gaan liggen en laat maar komen wat er komt. Lijkt mij het verstandigst nu zoals de zaak erbij ligt althans.

Be quiet, big boys don’t cry

Weer prima geslapen langs het kanaal

https://platform.twitter.com/widgets.js

Wat hebben jullie nou toch eigenlijk helemaal in flipjeland te zoeken vraag ik me zo af…….

Kijk nu eens hier, mijn wiki-fotoalbum.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Corazón_espinado/Fotoalbum

En neem nu eens deze foto’s:Oud-Katholieke_Parochie.jpg

image.pngimage.pngimage.png80px-De_Hoop_Culemborg.6.jpgimage.pngimage.pngimage.png

 

image.png

Mooi he? Allemaal door mij gemaakt. Speciaal voor bij de door mij  geschreven artikelen.

 

En nu dit:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Wikipedia_in_de_Openbare_Bibliotheek/Wiki_Café_Tiel

Dan springen de tranen je toch vierkant in de ogen? Ik zie daar dus een hele groep mensen lopen, maar dus niemand met een behoorlijke camera. Hoewel ik laatst las dat De Nederlandse Leeuw  200 euro ondersteuning had gehad om een betere camera te kopen uit de prijzenpot. Waarom niet die camera gebruikt? Waarom met een mobieltje wat kiekjes door Toos geknipt, slecht van compositie en totaal vertekend? En waarom was die stoere leeuw hier niet bij met zijn zomaar voor nop gekregen camera?

Ik had die Culemborg foto’s met mijn eigen camera genomen toen ik daar naar de markt ging. Even knip knip knip knip met mijn door mijzelf betaalde camera. Wat stelt dit voor mijne dames en heren? Is dit het beste wat uw GLAM project en wiki cafe te bieden heeft? Wat een ongehoorde aanfluiting nu toch weer!